Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 27.3.2021.

Asiakkaidemme yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Huolehdimme siitä, että kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevan lain mukaisesti. Tällä sivulla kerromme, mitä henkilötietoja keräämme, miksi.

Tiedot rekisteristä

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilöt

Koirapalvelu Villastu Oy
Lastustentie 446
37500 Lempäälä

Katri Ojaniemi
Sanna Rintala
villastu@villastu.fi

Rekisterin nimi

Koirapalvelu Villastu Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen

Tehdessäsi tilauksen, Koirapalvelu Villastu Oy pyytää tilaajaa antamaan koko nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa. Tarvitsemme nämä tiedot voidaksemme hallinnoida asiakkuutta, toimittaa tilaukset ja voidaksemme tarvittaessa olla asiakkaaseen yhteydessä asiakassuhteeseen tai tilauksiin liittyen. Saatamme olla asiakkaaseen yhteydessä sähköpostitse myös ilmoittaaksemme tarjouksista tai tuotteitamme koskevista muutoksista sekä pyytääksemme palautetta palveluistamme tai tuotteistamme, ellei asiakas ole erikseen ilmoittanut meille ettei halua yhteydenottoja kyseisissä tarkoituksissa.

Asiakaan henkilötietoja voidaan myös käyttää kirjanpidossa, laskutuksessa, tilintarkastuksessa tai muissa vastaavissa toimissa, joissa tarvitaan maksutositteita tai vastauksia hallinnollisiin/juridisiin kysymyksiin.

Mikäli tilaus maksetaan laskulla, pidätämme oikeudet pyytää tilaajan henkilötunnuksen laskutusta ja luottotietojen varmistamista varten.

Alle 18-vuotiailla on oltava huoltajan suostumus ennen henkilötietojen antamista ja tilauksen tekemistä.

Mistä keräämme tietoa?

Koirapalvelu Villastu Oy:n käsittelemät henkilötiedot kerätään asiakkaalta tilauksen tai paimennuksen esitietolomakkeen yhteydessä tai jos asiakas liittyy omatoimisesti Koirapalvelu Villastu Oy:n ylläpitämälle uutiskirjelistalle.

Muita säännönmukaisia tietolähteitä:

  • Asiakkaiden itsestään antamat tiedot
  • Asiakassuhteen kuluessa muodostuvat tiedot
  • Palveluiden käytön yhteydessä kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietojasi käsittelee vain yrityksemme henkilöstö ja sen omistajat. Henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan eteenpäin kolmansille osapuolille laskutukseen ja perintään liittyvissä asioissa näitä palveluita tarjoaville kumppaneille.

Palvelussamme voidaan käyttää myös erilaisia kolmansien osapuolien seurantatyökaluja (esimerkiksi Google Analytics), joiden keräämiä tietoja käytetään markkinoinnissamme ja sivuston kehittämisessä.

Viranomaispyynnöstä tai tuomioistuimen määräyksellä voimme joutua luovuttamaan tietoja rikosten tai väärinkäytösten selvittämiseksi.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötietojen käsittely tapahtuu huolellisesti ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Sivustomme ja verkkokauppamme käyttää kotimaisen Hostaan Oy:n palvelimia, jotka sijaitsevat GDPR-lainsäädännön mukaisesti Suomessa.

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään se aika, mikä on rekisterin toiminta-ajatusta tukevan käyttötarkoituksen kannalta välttämätöntä ja mitä lainsäädäntö tiettyjen tietojen osalta edellyttää (esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön vaatimukset laskutositteiden suhteen).

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai niiden poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Sisältö muilta internet-sivuilta

Sivustollamme saattaa toisinaan olla upotettua sisältöä muilta sivuilta, esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita ja uutisia. Upotettu sisältö muilta sivuilta käyttää kyseisten sivujen omia tietosuojakäytäntöjä. Ulkopuoliset sivut voivat kerätä sinusta tietoa ja käyttää evästeitä. Koirapalvelu Villastu Oy ei vastaa upotetun sisällön keräämistä tiedoista.